מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות – אתר אפקט-טיב העצמה ומנהיגות

מבוא

מדיניות פרטיות זו חלה על כל המוצרים והשירותים המוצעים על ידי חברת אפקט-טיב בע"מ. 

המטרה הבסיסית של מדיניות פרטיות זו היא ליידע אותך איזה מידע אנו אוספים, כיצד אנו משתמשים בו ומה זכויותיך בהקשר של מידע זה.

מידע שאנו אוספים

אנו עשויים לאסוף, לאחסן ולהשתמש בסוגים הבאים של מידע אישי:

 1. מידע על המחשב שלך: כשאתה משתמש במערכת שלנו ומתחבר לאתר, כתובת ה- IP שלך מאוחסנת. מידע אחר, כגון מערכת הפעלה, סוג דפדפן וגרסתו, זמין לנו כל עוד אתה מחובר, אך לא נשמר או מאוחסן;
 2. מידע על הביקורים והשימוש שלך באתר כולל משך הביקור וצפיות בעמודים. אנו יכולים גם לעקוב אחר ההתקדמות שלך במשימות שונות שהוקצו לך;
 3. פרטי מידע אישיים שנמסרו לנו על ידי בעל השליטה על המידע (controller) בתהליך (לרוב הארגון שאתה עובד עבורו / משויך אליו, או אחת מיחידות המשנה שלו) ו / או על ידך (באמצעות תשובותיך לשאלות ספציפיות במערכת שלנו). פרטים אלה עשויים לכלול: מספר תעודת הזהות שלך / מספר זיהוי העובד שלך, דוא"ל, מספר סלולרי, יחידה ארגונית, מיקום גיאוגרפי של מקום העבודה, מגזר ארגוני / מקצועי, שמות המנהלים, גיל, ותק, שם תפקיד / משרה, רמה ניהולית / מקצועית, ציון / דירוג במדדי ביצוע ארגוניים, מידע ממדדים ארגוניים שונים (כגון, אך לא מוגבל להיקף המשרה, מספר ימי מחלה / ימי חופשה).
 4. נתוני הסקר / הערכה / כל טופס אחר שלך – כל מה שאתה כותב בתגובה לשאלות או משימות כשאתה מחובר למערכת שלנו.

שימוש במידע האישי שלך

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים למטרות הבאות:

 • לספק את השירותים – באמצעות המידע שאנו אוספים אנו מסוגלים לספק את השירותים לבעל השליטה על המידע ולכבד את החוזה שלנו אתו. לדוגמה, עלינו להשתמש במידע על מנת לספק לבקר ניתוח סטטיסטי של תוצאות התהליך וכדי לספק לך תמיכת לקוחות.
 • לתקשר איתך – אנו משתמשים בדוא"ל ו / או במספר הסלולרי שלך בכדי לשלוח אליך התראות שירות ולהגיב לך כשאתה פונה אלינו. איננו משתמשים בפרטים האישיים הללו למטרות שיווק.
 • תמיכת לקוחות – אנו משתמשים בנתונים (שיכולים לכלול את פרטי התקשורת שלך) כדי לחקור, לענות ולפתור תלונות ותקלות שירות (למשל, באגים).
 • צבירת תובנות – אנו משתמשים בנתונים שלך כדי לצבור תובנות (שאינן מזהות אותך) עבור בעל השליטה על המידע. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בנתונים שלך כדי ליצור נתונים סטטיסטיים על תוצאות הסקר בהתאם לקבוצות ותק, קבוצות גיל, מגזרים ורמות ניהוליות.
 • קידום בטיחות וביטחון – אנו משתמשים במידע שאנו אוספים בכדי לקדם את הבטיחות והביטחון של השירותים, המשתמשים שלנו ושל גורמים אחרים. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש במידע כדי לאמת משתמשים, להגן מפני הונאה ושימוש לרעה, להגיב לבקשה או תביעה משפטית, לערוך ביקורת ולאכוף את התנאים והמדיניות שלנו.

תקנה כללית להגנת נתונים

תקנת הגנת המידע הכללית (GDPR) מתייחסת לתקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי והמועצה מיום 27 באפריל 2016 בנושא הגנה על בני אדם בכל הנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלהם ולתנועה חופשית של נתונים כאלה ולביטול צו EC/95/46. ראו טקסט רשמי בכתובת:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R0679

לגבי נתונים אישיים הכפופים ל- GDPR, אנו מסתמכים על מספר בסיסים משפטיים כדי לעבד את הנתונים. אלו כוללים:

 • נתינת הסכמתך, שאותה אתה רשאי למשוך, תחת מגבלות מסוימות, בכל עת על ידי פנייה לבעל השליטה על המידע (controller) בארגון שלך;
 • כאשר נדרש עיבוד נתונים אישיים לצורך ביצוע החוזה עם לבעל השליטה על המידע בתהליך. לדוגמה, כאשר ארגון שוכר את שירותינו לביצוע סקר ארגוני ולהצגת ניתוח סטטיסטי שתוצאות הסקר
 • האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו, כגון שיפור ופיתוח השירותים, קידום בטיחות וביטחון כמתואר לעיל.

כיצד מידע משותף

איננו חולקים את המידע האישי שלך אלא בנסיבות המוגבלות המתוארות להלן.

יועצי אפקט-טיב

מידע אישי נגיש לעובדים הרלוונטיים העוסקים בניהול ובביצוע התהליך, במסגרתו קיבלנו את המידע האישי שלך. עובדים אלה מחויבים שלא לגלות או להשתמש בו למטרות אחרות.

 ספקי שירות

אנו מעבירים מידע לספקי השירות ולשותפים אחרים שמעבדים אותו עבורנו, על סמך הוראות שלנו, ובהתאם למדיניות זו ולכל אמצעי סודיות ואבטחה הולמים אחרים. שותפים אלה מספקים לנו שירותים, לרבות אירוח, תחזוקה, תמיכת לקוחות, טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע. תהיה להם גישה למידע שלך כנדרש באופן סביר לביצוע משימות אלה מטעמנו והם מחויבים שלא לחשוף אותו או להשתמש בו למטרות אחרות.

משפט והאינטרס הציבורי

אנו עשויים לשמור או לחשוף מידע אודותיך כדי לעמוד בחוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית; לקבוע זכויות משפטיות או להתגונן מפני תביעות משפטיות; או למנוע, לגלות או לחקור פעילות לא חוקית, הונאה, שימוש לרעה, הפרות של התנאים שלנו או איומים על אבטחת השירותים.

שותפים ושינוי בעלות

אם אנו מעורבים במיזוג, רכישה או מכירת נכסים, אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם הרוכש או השותף החדש כל עוד הוא מקבל את התחייבויותינו לשמור על פרטיות ואבטחת המידע.

מידע שאינו אישי

אנו עשויים לשתף מידע לא אישי (צבר של נתונים או מידע ללא מאפיינים מזהים) באופן  שלא מאפשר להשתמש בו באופן סביר לזיהוי פרסונלי. אנו עשויים לחשוף מידע כזה בפומבי ולצדדים שלישיים, למשל, כחלק ממידע בנושא בנצ'מרק שאנו מספקים.

שמירת מידע אישי

מידע אישי שאנו מאחסנים ומעבדים לכל מטרה לא ישמר לאורך זמן רב יותר מהנדרש למטרה זו. אנו שומרים את המידע האישי שלך למשך הזמן הנדרש למילוי התחייבויותינו החוזיות מול הלקוח שלנו – מבקר התהליך.

אנו גם שומרים מידע אודותיך ושימושך בשירותים כל עוד נחוץ לצורך האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו, מסיבות משפטיות, ולשם מניעת נזק, כולל כמתואר בסעיף "שימוש במידע האישי שלך" ובסעיף "כיצד מידע משותף".

אבטחת המידע האישי שלך

 • ננקוט באופן סביר באמצעי זהירות טכניים וארגוניים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.
 • אנו נשמור את כל המידע האישי שאתה מספק בשרתים המאובטחים (המוגנים באמצעות סיסמה ו"חומת אש") שלנו.
 • אתה מכיר בכך שהעברת מידע דרך האינטרנט אינה בטוחה באופן מוחלט מטבעה ואין באפשרותנו לערוב לביטחון הנתונים הנשלחים דרך האינטרנט.
 • אתה אחראי לשמירה על חיסיון הסיסמה בה אתה משתמש לגישה לאתר שלנו

הזכויות שלך

לחלק מהמשתמשים בשירותים שלנו (משתמשים אירופיים בפרט) יש זכויות משפטיות מסוימות לקבלת מידע אודות האם אנו מחזיקים במידע אישי אודותיהם, לגשת למידע אישי שאנו מחזיקים אודותיהם לשם תיקון, עדכון, שינוי או מחיקתו בנסיבות מתאימות. חלק מזכויות אלה עשויות להיות כפופות לחריגים או מגבלות מסוימות.

במקרה בו הגבת לסקר, טופס או שאלון שנשלח אליך באמצעות השירותים שלנו, תצטרך לפנות ישירות לאדם או לארגון שהוא בעל השליטה על הנתונים בתהליך כדי לדון בניהול, מחיקה, גישה, הגבלת גישה או ביטול הסכמה לשימוש, המידע שמסר בעל השליטה בנתונים אודותיך או המידע שמסרת בתשובותיך. אפקט-טיב אינה בעלת השליטה בנתוני התשובות שלך, ובהתאם, אינה יכולה לטפל ישירות בבקשות ביחס לנתונים אלה. במידה ואתה מתקשה ליצור קשר עם בעל השליטה בנתונים תוכל ליצור איתנו קשר ונשתדל כמיטב יכולתנו לעזור לך.

הזכויות שאתה זכאי להן הן:

 • זכויות גישה לנתונים
 • זכות להגבלת העיבוד
 • זכות לתיקון
 • זכות למחיקה (זכות להישכח)
 • זכות להתנגד לעיבוד
 • זכות לחזור בך מהסכמה; ו
 • זכויות לניוד נתונים

העברות בינלאומיות של נתונים

אנו מספקים שירות לארגונים גלובליים. המידע האישי שאנו אוספים ומעבדים יכול להיות מועבר אלינו, למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו, ממקומות ברחבי העולם, כולל מדינות אשר אין בהן חוקים להגנת מידע שווי ערך לאלה הקיימים באיחוד האירופי.

בכל מקום בו המידע האישי שלך מועבר, מאוחסן או מעובד על ידינו, אנו ננקוט צעדים סבירים לשמירה על פרטיות המידע האישי שלך. בנוסף, כאשר המידע האישי מועבר מהאיחוד האירופי, אנו ננקוט בצעדים סבירים כדי להבטיח שבעל השליטה במידע (controller) ישמור על המידע ויקבל את הסכמתך.

שינויים ותיקונים

אנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת על ידי פרסום גרסה חדשה באתר שלנו. אנו נמסור לך הודעה אם שינויים אלה הם מהותיים, ובמידת הצורך על פי חוק מתאים, נקבל את הסכמתך. יתכן וההודעה תגיע אליך בדוא"ל דרך כתובת הדוא"ל האחרונה שסופקה לנו, באמצעות פרסום הודעה על שינויים כאלה בשירותינו, או באמצעים אחרים, העולים בקנה אחד עם החוק המתאים.

על ידי המשך גישה לשירותים או שימוש בהם לאחר ששינויים אלה נכנסים לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב למדיניות הפרטיות המתוקנת.

איך ליצור איתנו קשר

לכל בירור או תלונה על אופן עיבוד המידע האישי שלך על ידינו אתה יכול לפנות לבעל השליטה במידע (controller) – האדם או הארגון שהוא יוזם התהליך (סקר / הערכה / טופס אחר או שאלון), או ליצור קשר עם נציג הגנת הפרטיות ב: אפקט-טיב העצמה ומנהיגות בע"מ: 

דוא"ל: info@effect.org.il 

טלפון: 972-2-534-5336+