Business Agility

בעולם של שינוי מואץ, מורכבות הולכת וגדלה, טכנולוגיה משתנה, דיגיטציה ואינטרנט, ארגונים לא יכולים להישאר עם תהליכים איטיים ובירוקרטיה מיותרת, הם חייבים להיות זריזים וגמישים ולהביא ערך מהיר ומדויק ללקוחות, על מנת להצליח ולשגשג. זאת, לא כתגובה חד-פעמית, אלא כהרגל ובצורה מתמשכת. לשם כך נדרש שינוי ב-DNA  ובתרבות הארגון.

בשנים האחרונות הטמענו ביזנס אג׳יליטי בארגונים רבים ממגזרים שונים. 

סייענו לארגון להיות זריז, גמיש, עם ערך מהיר ומדויק ללקוח.

המומחיות שלנו היא בהטמעה בשלושה רבדים: ברובד המעשי Doing Agile, ברובד תרבותי-ניהולי Being Agile עם דגש מרכזי להטמעת השינוי בתהליכים ובתרבות הארגון- רובד Change Management. 

  • קיצור Time to Market- להעצים את הערך המתאים ללקוח ולהביא אותו מהר.
  • הטמעת תרבות ותהליכים שיביאו לשיפור היעילות, וחיסכון במשאבים ברמת הארגון, ההנהלה והצוותים.
  • לשפר את אפקטיביות ניהול הפרויקטים בארגון וליצור יכולת מיטבית לתכנן, לתעדף וליישם.
  • הטמעת תרבות של ארגון לומד ויוזם, המשתפר בהתמדה.
  • חיזוק המחוברות, המעורבות ושיתוף הפעולה של עובדי החברה.
 • אנחנו מאמינים כי התפיסה האג'ילית מתאימה לכל הצוותים והיחידות בארגון, והמתודולוגיה יכולה להביא ערך בתהליכי השיווק, הרכש, משפטית, רגולציה, כספים וכו'.

  המומחיות שלנו היא בהטמעה בשלושה רבדים: ברובד המעשי Doing Agile, ברובד תרבותי-ניהולי Being Agile עם דגש מרכזי להטמעת השינוי בתהליכים ובתרבות הארגון- רובד Change Management. 

  ההטמעה שלנו דרך מתודולוגיית ״נעשה ונלמד״  באמצעות הטמעת פרויקטים אמיתיים שמשרתים את הערך העסקי והארגוני. אנו משלבים הדרכות על פי הצורך.

 • Agile הפך למרכיב הכרחי בארגונים הטכנולוגיים ומביא תועלות מידיות בשיפור ה- TTM,  Visibility, Productivity, העצמת מובילים טכנולוגיה וחיבור הטכנולוגיה ל צד העסקי.  

  המומחיות שלנו היא בהטמעה בשלושה רבדים: ברובד המעשי Doing Agile, ברובד תרבותי-ניהולי Being Agile עם דגש מרכזי להטמעת השינוי בתהליכים ובתרבות הארגון- רובד Change Management.

 • בעידן ה- VUCA עם שינויים מהירים וקבועים, המנהל חייב להיות אג׳ילי , זריז, גמיש, לומד, עם תהליכי שיפור מובנים.

  אני מציעים תוכניות למנהלים שכוללות הטמעת  ה- Agile Mind Set, שינוי התרבות והתהליכים.

  בתכנית Agile Leadership המנהל ילמד את הנושאים הבאים:

  • עקרונות המנהיגות האג׳ילית
  • בניית והובלת צוותים אפקטיביים במנהיגות האג׳ילית
  • רתימה וחיבור ממשקים בצוותים אינטרדסיפלינריים  
  • תקשורת אפקטיבית- אסינכרונית, ויזואלית ואג׳ילית
  • מקסום הערך ללקוח  (MVP)- מיקוד מטרות ויעדים 
  • ניהול ותעדוף לפי מודל VER וצמצום סיכונים 
  • קבלת החלטות בסביבת  VUCA
  • העצמת העובדים להובלה גמישה ופרואקטיביות
  • תכנון וניהול פגישות אג׳יליות אפקטיביות
 • הטמעת מערכות מידע ארגוניות משפיעה רבות על האנשים, התרבות, מבנים ארגונים, התהליכים העסקיים והארגוניים. פעמים רבות הטמעות נכשלו כי לא מטפלים בגורם האנושי. אנו מביאים נסיון של שנים רבות בניהול טרנספורמציות ארגונית-תרבותית.

  ניהול הטרנספורמציה כולל: 

  • ליווי הצוות בהובלת השינוי התרבותי-ארגוני  
  • ליווי, רתימה והכשרת מנהלי הביניים ו-   Key Usersכמובילים
  • ליווי ורתימת הנהלה בכירה- כולל בניית חזון והטמעתו
  • יצירת צוותי עבודה אפקטיביים ע״ב תרחישים עסקיים
  • מיתוג ותקשורת פנים ארגונית רותמת
  • הכנה מנטלית של העובדים והארגון לשינויים
  • הכשרות והדרכות למנהלים ועובדים לעבודה בתהליכים החדשים
  • ייעוץ ארגוני להתאמת התהליכים האנושיים והעסקיים 

למידע נוסף - צרו קשר

  תחומים נוספים